Контакт

Контактирајте нас путем формулара:

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Наслов поруке

Текст поруке

Информације

Град: Београд

Адреса: Мике Петровића Аласа бр. 4, Винча

Телефон: +381 69/613-037

Е-mail:
office@fkvinca.rs
marketing@fkvinca.rs


Матични број: 07059809

Шифра делатности: 92622

Жиро рачун: 200-2361470101861-69

ПИБ: 102220045