Приступница

Ја, доле потписани, изјављујем да сам упознат са Статутом ФК “Винча” као и са другим општим актима клуба које у целости прихватам, као и спортска правила надлежних националних спортских савеза, као и надлежности сталних спортских арбитража при Спортском Савезу Србије за арбитражно решавање спорова у складу са статутима тих савеза. Својим потписом прихватам чланство у фудбалском клубу “Винча” и упознат сам са висином годишње чланарине.